Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Cukrová 14
811 08 Bratislava
IČO: 47235641

Informácie o kancelárii Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Advokátska kancelária Bratislava, Praha a Madrid

 

Kanceláriu Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. založili Václav Vlk a José Julio Moreno Baena. Obaja ako uznávaní odborníci na procesné zastupovanie a právne poradenstvo v podobe komplexnej podpory klienta vytvorili strednú medzinárodnú kanceláriu orientovanú na špecializované zastupovania na miestnych trhoch a komplexné medzinárodné a národné právne služby v krajinách, kde pôsobíme. Dnes ponúka svoje služby v troch štátoch 20 právnikov a účtovníkov.

 

Špecializujeme sa na:

  • Zastúpenie v Španielskom kráľovstve – vymáhanie pohľadávok, náhrady škody, nehnuteľnosti, rodinné právo, obchodné spoločnosti
  • Zastúpenie španielskych a španielsky hovoriacich klientov – obchodné vzťahy, rodinné právo, poistné plnenia, cezhraničné spory
  • Generálnu prax v obore občianskeho, obchodného, pracovného práva
  • Generálnu prax v obore trestného a správného práva

Kde nás nájdete?